Salavat Yulaev

Ufa
№ 4

22.08.2017

Admiral

Vladivostok
  • 4 22.08.2017
  • J

流动

比赛

预览 对面比赛 成分

Salavat Yulaev

Ufa

Admiral

Vladivostok
最近5场比赛
Salavat Yulaev
最近5场比赛
Admiral
最近5场比赛
最近5场比赛领导球员
Salavat Yulaev
最近5场比赛领导球员
得分
4 (1+3) 1
Omark Linus
3 (3+0) 2
Kaprizov Kirill
3 (2+1) 3
Lisin Enver
进球
3 (+0) 1
Kaprizov Kirill
2 (+1) 2
Lisin Enver
1 (+3) 3
Omark Linus
传球
3 (+1) 1
Omark Linus
3 (+0) 2
Lepisto Sami
2 (+0) 3
Parshin Denis
在场进球总结(+/-)
处罚
Admiral
最近5场比赛领导球员
得分
4 (4+0) 1
Kazakov Maxim
3 (1+2) 3
Tkachyov Vladimir
进球
4 (+0) 1
Kazakov Maxim
传球
2 (+0) 1
Zhafyarov Damir
2 (+0) 2
Morrisonn Shaone
在场进球总结(+/-)
处罚