Dynamo M

Moscow

 

5 – 1

1:1 3:0 1:0

Avangard

Omsk Region

流动

在线报道

比赛

预览 对面比赛 成分 总结 简历

Dynamo M

Moscow

Avangard

Omsk Region
最近5场比赛
Dynamo M
最近5场比赛
Avangard
最近5场比赛
最近5场比赛领导球员
Dynamo M
最近5场比赛领导球员
得分
5 (1+4) 1
Badyukov Alexei
4 (2+2) 2
Kalyuzhny Alexei
3 (1+2) 3
Denisov Denis
进球
2 (+0) 1
Pestushko Maxim
2 (+2) 2
Kalyuzhny Alexei
传球
4 (+1) 1
Badyukov Alexei
2 (+1) 2
Denisov Denis
2 (+0) 3
Rachunek Karel
在场进球总结(+/-)
处罚
Avangard
最近5场比赛领导球员
得分
5 (3+2) 1
Jagr Jaromir
3 (3+0) 2
Popov Alexander
3 (1+2) 3
Kuryanov Anton
进球
3 (+0) 1
Popov Alexander
3 (+2) 2
Jagr Jaromir
1 (+2) 3
Kuryanov Anton
传球
3 (+0) 1
Gladskikh Evgeny
3 (+0) 2
Pestunov Dmitry
2 (+1) 3
Kuryanov Anton
在场进球总结(+/-)
处罚