OHC Dynamo M

Moscow

 

3 – 1

1:0 1:1 1:0

Yugra

Khanty-Mansiysk

流动

在线报道

比赛

预览 对面比赛 成分 总结 简历

OHC Dynamo M

Moscow

Yugra

Khanty-Mansiysk
最近5场比赛
OHC Dynamo M
最近5场比赛
Yugra
最近5场比赛
最近5场比赛领导球员
OHC Dynamo M
最近5场比赛领导球员
得分
5 (3+2) 1
Granak Dominik
4 (1+3) 3
Kolnik Juraj
进球
3 (+2) 1
Granak Dominik
2 (+1) 3
Komarov Leo
传球
3 (+1) 1
Kolnik Juraj
3 (+0) 2
Strbak Martin
3 (+0) 3
Kokarev Denis
在场进球总结(+/-)
处罚
Yugra
最近5场比赛领导球员
得分
3 (2+1) 1
Skorokhodov Igor
2 (1+1) 2
Tyurin Denis
2 (1+1) 3
Bulyansky Artyom
进球
2 (+1) 1
Skorokhodov Igor
1 (+0) 2
Loginov Vladimir
1 (+1) 3
Tyurin Denis
传球
2 (+0) 1
Altaryоv Dmitry
1 (+0) 2
Blokhin Evgeny
1 (+2) 3
Skorokhodov Igor
在场进球总结(+/-)
处罚