10 Mar, Fri

4

OT

3

0:0 1:1 2:2 1:0

10 Mar, Fri

6

3

3:0 2:3 1:0

10 Mar, Fri

4

OT

3

1:0 1:2 1:1 1:0

10 Mar, Fri

4

3

2:0 2:2 0:1

11 Mar, Sat

3

2

0:1 2:0 1:1

11 Mar, Sat

2

4

1:1 1:0 0:3

11 Mar, Sat

2

4

1:2 1:1 0:1

12 Mar, Sun

6

3

2:1 0:1 4:1

12 Mar, Sun

3

0

0:0 2:0 1:0

12 Mar, Sun

1

OT

2

0:0 1:1 0:0 0:1

14 Mar, Tue

3

OT

4

0:1 2:0 1:2 0:1

14 Mar, Tue

5

3

1:2 1:0 3:1

16 Mar, Thu

2

OT

1

0:0 0:0 1:1 1:0

16 Mar, Thu

3

2

2:0 0:2 1:0

17 Mar, Fri

2

OT

1

1:0 0:1 0:0 1:0

17 Mar, Fri

2

0

0:0 0:0 2:0

18 Mar, Sat

5

4

2:1 3:3 0:0

18 Mar, Sat

2

1

0:1 1:0 1:0

19 Mar, Sun

4

3

3:0 0:2 1:1

19 Mar, Sun

3

2

0:1 2:1 1:0

今天

1

OT

0

0-0 0-0 0-0 1-0

21 Mar, Tue

Magnitogorsk (17:00 莫斯科时间)

21 Mar, Tue

Yaroslavl (19:30 莫斯科时间)

22 Mar, Wed

Vladivostok (12:30 莫斯科时间)

22 Mar, Wed

Nizhny Novgorod (19:30 莫斯科时间)

23 Mar, Thu

Magnitogorsk (17:00 莫斯科时间)

23 Mar, Thu

Yaroslavl (19:30 莫斯科时间)

24 Mar, Fri

Kazan (19:30 莫斯科时间)

Week 23 / 24 Февраля 2012 / Матч №606

Atlant

Moscow Region

主教练

Karlsson Janne

2 1 SO

1:0 0:0 0:1 0:0 1:0
Sibir

Novosibirsk

主教练

Yushkevich Dmitry

24.02.2012 19:30

Arena Mytishchi

Mytishchi

5800 Зрителей

比赛