SKA

Saint Petersburg

 

1 – 0

1:0 0:0 0:0

Lokomotiv

Yaroslavl

流动

在线报道
视频

比赛

预览 对面比赛 成分 总结 简历

SKA

Saint Petersburg

Lokomotiv

Yaroslavl
最近5场比赛
SKA
最近5场比赛
Lokomotiv
最近5场比赛
最近5场比赛领导球员
SKA
最近5场比赛领导球员
得分
8 (3+5) 1
Cervenka Roman
7 (2+5) 2
Dallman Kevin
6 (3+3) 3
Thoresen Patrick
进球
3 (+3) 1
Thoresen Patrick
3 (+5) 2
Cervenka Roman
2 (+5) 3
Dallman Kevin
传球
5 (+3) 1
Cervenka Roman
5 (+2) 2
Dallman Kevin
3 (+3) 3
Thoresen Patrick
在场进球总结(+/-)
处罚
Lokomotiv
最近5场比赛领导球员
得分
5 (4+1) 1
Konkov Sergei
5 (1+4) 2
Plotnikov Sergei
4 (1+3) 3
Gorokhov Ilya
进球
4 (+1) 1
Konkov Sergei
3 (+0) 3
Platt Geoff
传球
4 (+1) 1
Plotnikov Sergei
3 (+1) 2
Gorokhov Ilya
3 (+0) 3
Sprukts Janis
在场进球总结(+/-)
处罚