Amur

Khabarovsk

 

1 – 4

0:3 0:0 1:1

Sibir

Novosibirsk Region

流动

在线报道

比赛

预览 对面比赛 成分 总结 简历

Amur

Khabarovsk

Sibir

Novosibirsk Region
最近5场比赛
Amur
最近5场比赛
Sibir
最近5场比赛
最近5场比赛领导球员
Amur
最近5场比赛领导球员
得分
5 (1+4) 1
Miklik Michel
3 (1+2) 2
Yezhov Denis
2 (2+0) 3
Orlov Evgeny
进球
2 (+0) 1
Orlov Evgeny
1 (+2) 2
Yezhov Denis
1 (+4) 3
Miklik Michel
传球
4 (+1) 1
Miklik Michel
2 (+1) 2
Yezhov Denis
2 (+0) 3
Hascak Marcel
在场进球总结(+/-)
处罚
Sibir
最近5场比赛领导球员
得分
9 (3+6) 1
Kugryshev Dmitry
8 (4+4) 2
Enlund Jonas
8 (3+5) 3
Hersley Patrik
进球
4 (+4) 1
Enlund Jonas
3 (+6) 2
Kugryshev Dmitry
3 (+5) 3
Hersley Patrik
传球
6 (+3) 1
Kugryshev Dmitry
5 (+3) 2
Hersley Patrik
5 (+2) 3
Koskiranta Jarno
在场进球总结(+/-)
处罚