Traktor

Chelyabinsk

 

2 – 3

0:1 1:0 1:2

Ugra

Khanty-Mansiysk

流动

在线报道
视频

比赛

预览 对面比赛 成分 总结 简历

Traktor

Chelyabinsk

Ugra

Khanty-Mansiysk
最近5场比赛
Traktor
最近5场比赛
Ugra
最近5场比赛
最近5场比赛领导球员
Traktor
最近5场比赛领导球员
得分
7 (2+5) 1
Yakutsenya Maxim
5 (3+2) 2
Kruchinin Alexei
5 (2+3) 3
Popov Andrei
进球
3 (+2) 1
Kruchinin Alexei
2 (+5) 2
Yakutsenya Maxim
2 (+3) 3
Popov Andrei
传球
5 (+2) 1
Yakutsenya Maxim
3 (+2) 2
Popov Andrei
2 (+0) 3
Martynov Yegor
在场进球总结(+/-)
处罚
Ugra
最近5场比赛领导球员
得分
4 (3+1) 1
Lapenkov Evgeny
4 (3+1) 2
Bortnikov Igor
4 (0+4) 3
Sitnikov Vitaly
进球
3 (+1) 1
Lapenkov Evgeny
3 (+1) 2
Bortnikov Igor
1 (+1) 3
Dyakov Kirill
传球
4 (+0) 1
Sitnikov Vitaly
在场进球总结(+/-)
处罚