Avangard

Omsk Region

 

3 – 1

0:0 0:1 3:0

Dinamo R

Riga

流动

在线报道
视频

比赛

预览 对面比赛 成分 总结 简历

Avangard

Omsk Region

Dinamo R

Riga
最近5场比赛
Avangard
最近5场比赛
Dinamo R
最近5场比赛
最近5场比赛领导球员
Avangard
最近5场比赛领导球员
得分
5 (0+5) 1
Medvedev Evgeny
4 (3+1) 2
Zubov Ilya
3 (2+1) 3
Lemtyugov Nikolai
进球
3 (+1) 1
Zubov Ilya
2 (+0) 3
Burdasov Anton
传球
5 (+0) 1
Medvedev Evgeny
2 (+0) 2
Sobotka Vladimir
1 (+0) 3
Nikitin Nikita
在场进球总结(+/-)
处罚
Dinamo R
最近5场比赛领导球员
得分
5 (4+1) 1
Darzins Lauris
3 (2+1) 2
Galvins Guntis
2 (1+1) 3
Indrasis Miks
进球
4 (+1) 1
Darzins Lauris
2 (+1) 2
Galvins Guntis
1 (+1) 3
Indrasis Miks
传球
2 (+0) 1
Bicevskis Maris
2 (+0) 2
Kulda Edgars
在场进球总结(+/-)
处罚