21 Sep, Wed

2

SO

3

1:2 1:0 0:0 0:0 0:1

21 Sep, Wed

1

3

1:1 0:1 0:1

21 Sep, Wed

4

3

1:1 3:1 0:1

21 Sep, Wed

1

2

0:1 0:1 1:0

21 Sep, Wed

0

2

0:0 0:0 0:2

21 Sep, Wed

1

4

1:2 0:0 0:2

22 Sep, Thu

3

5

1:2 2:2 0:1

22 Sep, Thu

3

6

1:2 0:3 2:1

22 Sep, Thu

1

3

0:0 0:2 1:1

22 Sep, Thu

3

1

1:0 1:0 1:1

23 Sep, Fri

3

5

0:2 1:2 2:1

23 Sep, Fri

4

2

1:0 0:0 3:2

23 Sep, Fri

0

1

0:0 0:1 0:0

24 Sep, Sat

3

SO

2

0:0 1:0 1:2 0:0 1:0

24 Sep, Sat

4

0

0:0 3:0 1:0

24 Sep, Sat

2

1

0:0 1:1 1:0

24 Sep, Sat

1

SO

2

1:0 0:1 0:0 0:0 0:1

24 Sep, Sat

5

2

1:1 3:1 1:0

25 Sep, Sun

4

OT

5

1:3 2:0 1:1 0:1

25 Sep, Sun

3

2

1:0 0:2 2:0

25 Sep, Sun

2

3

1:2 0:0 1:1

25 Sep, Sun

1

OT

2

1:0 0:0 0:1 0:1

26 Sep, Mon

6

1

2:1 2:0 2:0

26 Sep, Mon

4

1

1:0 2:0 1:1

26 Sep, Mon

1

SO

2

0:1 1:0 0:0 0:0 0:1

26 Sep, Mon

0

SO

1

0:0 0:0 0:0 0:0 0:1

26 Sep, Mon

3

0

1:0 1:0 1:0

26 Sep, Mon

3

OT

2

1:0 0:1 1:1 1:0

27 Sep, Tue

0

3

0:0 0:1 0:2

27 Sep, Tue

2

OT

1

1:0 0:0 0:1 1:0

27 Sep, Tue

3

1

1:0 1:1 1:0

27 Sep, Tue

4

1

0:0 1:0 3:1

28 Sep, Wed

3

1

2:0 0:1 1:0

28 Sep, Wed

1

3

1:0 0:1 0:2

28 Sep, Wed

6

1

2:0 2:0 2:1

28 Sep, Wed

1

3

1:0 0:0 0:3

28 Sep, Wed

3

1

2:1 0:0 1:0

今天

Moscow (19:30 莫斯科时间)

今天

Moscow (19:30 莫斯科时间)

30 Sep, Fri

Magnitogorsk (17:00)

2 Oct, Sun

Ekaterinburg (14:30)

3 Oct, Mon

Nizhny Novgorod (19:00)

守门员

球员
球员
球员号码
球队
球队
场次
出战场次
胜利场次
失利场次
点球大战
点球决胜负场数
射正
射正次数
失球
失球数
扑救
扑救次数
扑救率
扑救成功率
场均丢球
场均失球数 = 60分钟×失球次数/上场时间
进球
进球次数
助攻
助攻数
完封
零封场数
犯规
受罚时间
上场时间
球员的上场时间

球员

球队

场次

点球大战

射正

失球

扑救

扑救率

场均丢球

进球

助攻

完封

犯规

上场时间

Markkanen Jussi

30

CSK

18

10

4

2

415

38

377

90.8

2.32

0

1

1

2

981:25

Barulin Konstantin

84

CSK

41

21

11

8

1036

95

941

90.8

2.33

0

1

2

18

2443:26

Bespalov Nikita V.

1

CSK

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

Ageyev Ivan

45

CSK

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

后卫

球员
球员
球员号码
球队
球队
场次
出战场次
进球
进球次数
助攻
助攻次数
得分
得到
正负值
正负值
+
+
-
-
犯规
受罚时间
人数均等进球
人数均等进球次数
点球
多打少进球次数
少防多进球
少防多进球数
制胜球
加时赛制胜球次数
制胜金球
制胜球排行榜
制胜点球
点球制胜球次数
射正
射正次数
射正率
射正成功率
场均射正数
场均射正数
挣球
挣球次数
成功挣球
挣球成功次数
挣球率
挣球成功率
均场上场时间
球员的场均上场时间
场均轮换次数
场均轮换次数
冲撞
冲撞
封堵
封堵
FOA
犯规

球员

球队

场次

进球

助攻

得分

正负值

+

-

犯规

人数均等进球

点球

少防多进球

制胜球

制胜金球

制胜点球

射正

射正率

场均射正数

挣球

成功挣球

挣球率

均场上场时间

场均轮换次数

冲撞

封堵

FOA

Kulyash Denis

28

CSK

56

16

10

26

5

36

31

62

5

10

1

1

2

0

177

9.0

3.2

0

0

-

18:58

24.1

0

0

0

Korneyev Konstantin

22

CSK

54

6

18

24

14

45

31

46

5

1

0

0

1

0

88

6.8

1.6

0

0

-

23:37

29.0

0

0

0

Rozin Sergei

48

CSK

56

4

14

18

8

31

23

74

3

1

0

0

2

0

79

5.1

1.4

1

0

0.0

17:53

22.7

0

0

0

Goncharov Maxim A.

57

CSK

47

7

8

15

5

22

17

50

4

3

0

0

0

0

38

18.4

0.8

0

0

-

12:41

16.5

0

0

0

Misharin Georgy

15

CSK

54

3

12

15

8

40

32

52

2

1

0

0

0

0

86

3.5

1.6

4

2

50.0

18:26

23.2

0

0

0

Kondratyev Maxim

63

CSK

42

1

11

12

6

27

21

40

0

1

0

0

0

0

37

2.7

0.9

0

0

-

18:11

22.3

0

0

0

Ternavsky Artyom

83

CSK

53

4

3

7

1

29

28

40

3

1

0

0

1

0

52

7.7

1.0

0

0

-

16:05

20.8

0

0

0

Kukhtinov Roman

77

CSK

14

0

3

3

2

9

7

14

0

0

0

0

0

0

4

0.0

0.3

0

0

-

14:37

20.1

0

0

0

Busygin Evgeny

74

CSK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

-

-

-

0

0

0

前锋

球员
球员
球员号码
球队
球队
场次
出战场次
进球
进球次数
助攻
助攻次数
得分
得到
正负值
正负值
+
+
-
-
犯规
受罚时间
人数均等进球
人数均等进球次数
点球
多打少进球次数
少防多进球
少防多进球数
制胜球
加时赛制胜球次数
制胜金球
制胜球排行榜
制胜点球
点球制胜球次数
射正
射正次数
射正率
射正成功率
场均射正数
场均射正数
挣球
挣球次数
成功挣球
挣球成功次数
挣球率
挣球成功率
均场上场时间
球员的场均上场时间
场均轮换次数
场均轮换次数
冲撞
冲撞
封堵
封堵
FOA
犯规

球员

球队

场次

进球

助攻

得分

正负值

+

-

犯规

人数均等进球

点球

少防多进球

制胜球

制胜金球

制胜点球

射正

射正率

场均射正数

挣球

成功挣球

挣球率

均场上场时间

场均轮换次数

冲撞

封堵

FOA

Shirokov Sergei

52

CSK

56

17

23

40

7

33

26

36

13

4

0

0

4

1

130

13.1

2.3

269

107

39.8

16:06

19.7

0

0

0

Saprykin Oleg

91

CSK

51

17

18

35

8

30

22

89

10

5

2

0

1

0

108

15.7

2.1

20

4

20.0

15:21

18.8

0

0

0

But Anton

10

CSK

55

12

21

33

10

36

26

36

10

2

0

2

5

0

136

8.8

2.5

27

10

37.0

15:10

19.4

0

0

0

Schastlivy Pyotr

24

CSK

54

19

12

31

13

38

25

22

9

8

2

0

2

0

128

14.8

2.4

972

494

50.8

15:39

20.4

0

0

0

Yepanchintsev Vadim

8

CSK

44

6

24

30

17

29

12

34

4

1

1

0

2

0

64

9.4

1.5

826

380

46.0

17:17

20.6

0

0

0

Suglobov Alexander

9

CSK

54

14

13

27

1

31

30

67

11

3

0

1

6

1

96

14.6

1.8

74

25

33.8

14:21

18.6

0

0

0

Parshin Denis

27

CSK

48

12

14

26

4

27

23

34

6

4

2

0

3

1

82

14.6

1.7

3

0

0.0

16:14

19.5

0

0

0

Hannula Mika

51

CSK

52

14

10

24

4

24

20

57

10

4

0

0

2

0

90

15.6

1.7

61

23

37.7

12:47

17.7

0

0

0

Khomutov Ivan

14

CSK

46

9

7

16

5

21

16

32

6

3

0

0

0

0

45

20.0

1.0

507

250

49.3

12:26

16.2

0

0

0

Zhmakin Stanislav

44

CSK

49

2

11

13

-3

11

14

64

2

0

0

0

0

0

44

4.5

0.9

12

5

41.7

11:07

14.7

0

0

0

球员 с 1 по 10 из 19