18 Mar, Sat

5

4

2:1 3:3 0:0

18 Mar, Sat

2

1

0:1 1:0 1:0

19 Mar, Sun

4

3

3:0 0:2 1:1

19 Mar, Sun

3

2

0:1 2:1 1:0

20 Mar, Mon

1

OT

0

0:0 0:0 0:0 1:0

20 Mar, Mon

0

4

0:2 0:1 0:1

21 Mar, Tue

2

OT

3

1:1 0:0 1:1 0:1

21 Mar, Tue

6

2

2:1 3:1 1:0

22 Mar, Wed

1

OT

2

0:1 1:0 0:0 0:1

22 Mar, Wed

3

5

2:1 0:0 1:4

23 Mar, Thu

1

4

1:1 0:1 0:2

23 Mar, Thu

1

3

0:1 1:0 0:2

24 Mar, Fri

1

2

0:0 0:2 1:0

25 Mar, Sat

0

1

0:0 0:0 0:1

今天

Vladivostok (10:00 莫斯科时间)

27 Mar, Mon

Yaroslavl (19:30 莫斯科时间)

守门员

球员
球员
球员号码
球队
球队
场次
出战场次
胜利场次
失利场次
点球大战
点球决胜负场数
射正
射正次数
失球
失球数
扑救
扑救次数
扑救率
扑救成功率
场均丢球
场均失球数 = 60分钟×失球次数/上场时间
进球
进球次数
助攻
助攻数
完封
零封场数
犯规
受罚时间
上场时间
球员的上场时间

球员

球队

场次

点球大战

射正

失球

扑救

扑救率

场均丢球

进球

助攻

完封

犯规

上场时间

Laco Jan

50

DON

14

10

2

0

347

20

327

94.2

1.49

0

0

3

0

806:36

Leighton Michael

49

DON

42

20

16

6

1067

71

996

93.3

1.74

0

1

6

2

2448:16

Yachnik Pavel

35

DON

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

Shevchuk Mikhail

33

DON

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

Dyatlov Oleg

84

DON

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

Berezin Dmitry

40

DON

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

0

0

-

后卫

球员
球员
球员号码
球队
球队
场次
出战场次
进球
进球次数
助攻
助攻次数
得分
得到
正负值
正负值
+
+
-
-
犯规
受罚时间
人数均等进球
人数均等进球次数
点球
多打少进球次数
少防多进球
少防多进球数
制胜球
加时赛制胜球次数
制胜金球
制胜球排行榜
制胜点球
点球制胜球次数
射正
射正次数
射正率
射正成功率
场均射正数
场均射正数
挣球
挣球次数
成功挣球
挣球成功次数
挣球率
挣球成功率
均场上场时间
球员的场均上场时间
场均轮换次数
场均轮换次数
TIE/G
场均人数均衡上冰时间
SFTE/G
人数均衡场均轮换次数
TIPP/G
场均多打少上冰时间
SFTPP/G
打少场均轮换次数
TISH/G
场均少防多上冰时间
SFTSH/G
少防多场均轮换次数
冲撞
冲撞
封堵
封堵
FOA
犯规

球员

球队

场次

进球

助攻

得分

正负值

+

-

犯规

人数均等进球

点球

少防多进球

制胜球

制胜金球

制胜点球

射正

射正率

场均射正数

挣球

成功挣球

挣球率

均场上场时间

场均轮换次数

TIE/G

SFTE/G

TIPP/G

SFTPP/G

TISH/G

SFTSH/G

冲撞

封堵

FOA

Wilson Clay

5

DON

54

6

16

22

12

35

23

22

1

4

1

0

2

0

106

5.7

2.0

0

0

-

21:44

28.7

15:45

24.33

03:31

4.65

02:29

4.72

0

0

7

Podhradsky Peter

37

DON

53

5

16

21

19

37

18

70

5

0

0

0

1

0

94

5.3

1.8

1

1

100.0

20:57

28.3

15:15

24.45

03:32

4.68

02:11

4.08

0

0

1

Piganovich Oleg

77

DON

52

6

14

20

5

31

26

62

4

2

0

0

0

0

102

5.9

2.0

0

0

-

20:52

27.7

15:41

23.63

03:09

4.27

02:02

3.79

0

0

2

Kolar Jan

27

DON

53

3

10

13

8

29

21

22

1

0

2

0

2

0

80

3.8

1.5

1

0

0.0

20:02

26.7

15:43

23.26

01:57

3

02:23

4.15

0

0

2

Bartulis Oskars

7

DON

50

2

7

9

6

30

24

28

1

0

1

0

0

0

57

3.5

1.1

0

0

-

19:30

25.9

15:34

22.72

01:38

2.5

02:18

4.2

0

0

0

Razin Gennady

51

DON

49

2

1

3

-1

20

21

22

2

0

0

1

1

0

32

6.2

0.7

0

0

-

18:01

24.2

15:10

21.67

00:37

1.27

02:15

3.92

0

0

3

Silnitsky Yury

4

DON

15

1

1

2

-2

3

5

4

1

0

0

0

1

0

11

9.1

0.7

0

0

-

7:52

11.2

07:50

11.33

00:02

0.27

00:01

0.2

0

0

0

Konev Andrei

46

DON

6

0

1

1

0

3

3

6

0

0

0

0

0

0

11

0.0

1.8

0

0

-

21:17

28.0

17:28

24.5

01:55

2.83

01:55

3.5

0

0

0

Petrukhno Denis

89

DON

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

前锋

球员
球员
球员号码
球队
球队
场次
出战场次
进球
进球次数
助攻
助攻次数
得分
得到
正负值
正负值
+
+
-
-
犯规
受罚时间
人数均等进球
人数均等进球次数
点球
多打少进球次数
少防多进球
少防多进球数
制胜球
加时赛制胜球次数
制胜金球
制胜球排行榜
制胜点球
点球制胜球次数
射正
射正次数
射正率
射正成功率
场均射正数
场均射正数
挣球
挣球次数
成功挣球
挣球成功次数
挣球率
挣球成功率
均场上场时间
球员的场均上场时间
场均轮换次数
场均轮换次数
TIE/G
场均人数均衡上冰时间
SFTE/G
人数均衡场均轮换次数
TIPP/G
场均多打少上冰时间
SFTPP/G
打少场均轮换次数
TISH/G
场均少防多上冰时间
SFTSH/G
少防多场均轮换次数
冲撞
冲撞
封堵
封堵
FOA
犯规

球员

球队

场次

进球

助攻

得分

正负值

+

-

犯规

人数均等进球

点球

少防多进球

制胜球

制胜金球

制胜点球

射正

射正率

场均射正数

挣球

成功挣球

挣球率

均场上场时间

场均轮换次数

TIE/G

SFTE/G

TIPP/G

SFTPP/G

TISH/G

SFTSH/G

冲撞

封堵

FOA

Kaspar Lukas

22

DON

49

16

20

36

11

30

19

26

10

6

0

0

3

1

124

12.9

2.5

12

3

25.0

17:10

22.2

12:25

18.63

02:58

3.86

01:47

3.12

0

0

4

Dadonov Evgeny A.

63

DON

54

15

14

29

9

33

24

24

12

3

0

0

1

0

147

10.2

2.7

17

6

35.3

18:02

21.9

14:36

20.07

02:59

4

00:28

0.98

0

0

10

Yakutsenya Maxim

28

DON

53

13

15

28

10

33

23

28

10

3

0

2

5

2

180

7.2

3.4

64

21

32.8

19:33

23.8

14:49

20.64

03:07

3.91

01:37

2.98

0

0

6

Robitaille Randy

16

DON

49

8

20

28

13

31

18

55

7

0

1

0

1

1

98

8.2

2.0

905

481

53.1

18:44

23.4

13:19

19.61

03:21

4.43

02:04

3.61

0

0

5

Laine Teemu

92

DON

54

12

13

25

10

27

17

58

7

4

1

0

1

0

156

7.7

2.9

31

18

58.1

17:06

22.8

13:35

20.13

02:15

3.22

01:17

2.54

0

0

7

Nedorost Vaclav

14

DON

43

14

9

23

7

24

17

38

9

5

0

0

2

0

83

16.9

1.9

688

351

51.0

19:01

24.2

14:35

20.84

02:48

3.65

01:38

3.09

0

0

6

Fedotenko Ruslan

26

DON

46

7

10

17

6

23

17

42

5

2

0

0

0

0

112

6.2

2.4

795

421

53.0

18:59

24.6

14:38

21.48

02:26

3.48

01:55

3.72

0

0

7

Wirtanen Petteri

15

DON

50

6

9

15

1

20

19

28

4

2

0

0

3

0

76

7.9

1.5

451

274

60.8

17:36

23.9

13:49

20.66

01:29

2.42

02:17

4.3

0

0

7

Kiiskinen Tuomas

19

DON

27

4

8

12

5

11

6

4

2

2

0

0

1

0

26

15.4

1.0

8

4

50.0

14:07

18.7

11:20

16.81

01:39

2.37

01:08

2

0

0

3

Kagarlitsky Dmitry

11

DON

16

4

2

6

0

7

7

0

1

3

0

0

1

0

32

12.5

2.0

0

0

-

13:49

17.5

11:18

16.19

02:32

3.5

00:00

0

0

0

0

球员 с 1 по 10 из 21