Ivan Wang,
Exclusive for khl.ru

奥斯卡·奥萨拉与马钢城冶金签下新合约。萨拉瓦特·尤拉耶夫与康斯坦丁·克尔涅耶夫终结合约。6月7日转会。

后卫吉尼斯·叶若夫与拉达签署一年期单边协议。叶若夫与北方钢铁合同到期后成为无限制自由球员。

芬兰前锋奥斯卡·奥萨拉与马钢城冶金签署一年单边协议。奥萨拉在马钢城冶金的合同到期后成为无限制自由球员。

后卫康斯坦金·克尔涅夫与萨拉瓦特·尤拉耶夫协商终结合约。

Ivan Wang,
Exclusive for khl.ru

相关球队

Lada (Togliatti) Lada (Togliatti)
Metallurg (Magnitogorsk) Metallurg (Magnitogorsk)
分享到:
Прямая ссылка на материал
Распечатать