Anton Smirnov,
Exclusive for khl.ru
KHL BullittBottle - 2019年2月份KHL创建一个环保项目,在该项目的框架内, KHL与俱乐部一起,在球场建立一个单独的食品塑料垃圾收集站。
塑料是100%可回收材料,其二次使用减少了对环境的危害。结果在两个月时间内俱乐部一起把1896.5公斤的塑料瓶(超过75000瓶0.5升)送到加工厂。
8e19292ab14542421d6034205cadafe7.jpeg


3d0dbeb43ff5ddf8003c1e3d3a3ac246.jpg

Anton Smirnov,
Exclusive for khl.ru
分享到:
Прямая ссылка на материал
Распечатать